2:42 am - Četvrtak Decembar 14, 2017

Archive: Iz Udruženja i saveza Subscribe to Iz Udruženja i saveza

Zapisnik sa sjednice UO SRS FBiH održane 4. juna 2016.

Izvještaj sa sjednice Upravnog odbora i dopis svim članicama Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, vezano za finansijsko stanje u Savezu i neizmirene obaveze članica Saveza za I i II kvartal tekuće godine. Dana 4. juna...

Održana izvještajna Skupština Udruženja “Bistro!” iz Sarajeva

Dana 25. maja 2016. godine, na jezeru Starača, održana je izvještajna Skupština Udruženja “Bistro!” iz Sarajeva. Predsjednik Udruženja Adnan Osmanagić je podnio Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2015. godinu. Kao...

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora održane 21.05.2016. godine

Dana 21. maja održana je sjednica Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati. Sjednici su prisustvovali predsjednik UO Zijad Sinanović, članovi Milan Jagar, Osman Hodžić, Danijel Kobačić,...

Zapisnik sa svečane i izborne Skupštine SRS FBiH održane u Bugojnu

Dana 07.05.2016 godine u prostorijama Općine Bugojno održana je izvještajno-izborna Skupština Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Prvi dio Skupštine, svečani dio, je počeo u 10 sati. Prisutnim delegatima se obratio...

Nastavak radova na Eko ribarskoj oazi Lađenici: Nefunkcionalni kolektori spriječavaju završetak projekta!

Da bi radovi na završetku Projekta ”Čišćenje i revitalizacija starog korita rijeke Bosne i izgradnja sportsko-rekreacione i takmičarske staze u Dobroševićima” ili, kako je skraćeno zovu, Ekološka oaza ”Lađenica”...

Održana izborna Skupština Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH

Piše: Besim Sejdić Dana 07.05.2016 godine u prostorijama Općine Bugojno održana je izvještajno-izborna Skupština Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Skupština je radila po odredbama novog Statuta SRS FBiH. Skupštinu...

Počela izborna Skupština Sportsko ribolovnog saveza F BiH

Jutros u 10:00 sati je počela izborna Skupština Sportsko ribolovnog saveza F BiH. Ista je počela svečanim dijelom i dodjelom priznanja, diploma i zahvalnica, a upravo se krenulo sa radnim dijelom Skupštine na kojoj će se, po novom Statutu,...

Održana sjednica Inicijativnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Kantona Sarajevo

U skladu sa pozivom za redovnu izbornu Skupštinu SRS FBiH, koja će se održati dana 07. maja 2016. godine u Bugojnu, Kristalna sala Općine Bugojno, sa početkom u 10:00 sati te predloženim dnevnim redom, Inicijativni odbor SRS KS (u osnivanju)...

Održana Skupština Saveza sportsko-ribolovnih društava Ze-do kantona

Dana 05.05.2016 godine sa početkom u 18,00 sati u prostorijama UGSR „Bistro“ Zenica održana je izvještajno-izborna Skupština Saveza sportskih ribolovnih društava ZE DO kantona. Skupštinu je uspješno vodio predsjednik Piknjač Nermin,...

USR “Sarajevo 1906”: Izvršeno poribljavanje Ekološke ribarske oaze Lađenica

Zahvaljujući Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH a u sklopu realizacije projekta koji je finansijski podržan od strane Fonda, 23. aprila 2016. godine izvršeno je predviđeno poribljavanje starog korita rijeke Bosne sa ribljom mlađi...

Održana 13. redovna Skupština SRS BiH

U subotu 23.04.2016.godine u Franšiznom centru u Vitezu održana je 13. redovna Skupština Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine. Na Skupštini je prisustvovalo 26 članova od kojih je 11 delegata i SRS F BiH, 8 delegata iz SRS RS-a...

Obavijest za takmičare Premijer mušičarske lige BiH

Na osnovu Odluke Takmičarske komisije SRS BiH broj 382-01/2015 od 22.12.2015. godine takmičar Aleksandar Đukić nema pravo učešća u Premijer Fly Fishing  ligi BiH u 2016. godini. Upražnjeno mjesto u ligi 2016. popunjava prva rezerva...

USR “Blinker” Kalošević-Tešanj: Obilježavanje Svjetskog dana planete Zemlje

Na osnovu Plana rada za 2016. godinu, Upravni odbor Udruženja sportskih ribolovaca “Blinker” Kalošević-Tešanj, povodom obilježavanja 22. aprila – Svjetskog dana planete Zemlje, organizuje ekološku akciju pod nazivom «POSADIMO...

U Osijeku u Hrvatskoj održan Sajam lova, ribolova i turizma “Solari 2016”

Od 15 do 17. 04. 2016. godine, u Osijeku je održan Sajam lova, ribolova i turizma „Solari 2016“. Na poziv Hrvatskog športsko ribolovnog saveza, na sajmu  je učestvovao i Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Sajam je otvorio...

Poziv na redovnu izbornu Skupštinu SRS FBiH

Sukladno odredbama Statuta Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam redovnu, izbornu Skupštinu SRS FBiH koja će se održati dana 07. maja 2016. godine u Bugojnu, Kristalna sala Općine Bugojno, sa početkom u 10:00...