CPCPC: Полагање рибочуварских испита

Полагање рибочуварских испита ће се одржати 02. децембра 2017. године (субота) на Тјентишту (Хотел “Младост”) са почетком у 12 часова. Приручник за полагање рибочуварских испита који су обавезни посједовати сви кандидати, могуће је набавити у канцеларији Савеза или путем поште по цијени од 8,00 КМ увећан за трошкове поштарине. Уплатом накнаде за полагање рибочуварског испита у износу од 60,00 КМ (за чланове Савеза) или 100,00 КМ (кандидати који нису чланoви Савеза) на жиро рачун Савеза:  56209900000118-43    или  55100100003426-33, коју су кандидати обавезни уплатити до 20. 11. 2017. године (понедељак), потврђује се учешће на заказаном испиту. Кандидати су обавезни доставити комплетну документацију  у канцеларију Савеза до 20.11. 2017. године Потребна документација: Попуњен Захтјев; Овјерена фото копија свједочанства или дипломе о завршеној школској спреми; Увјерење да није кривично кажњаван или да није у току кривични поступак; Потврда о бављењу спортским риболовом. Све додатне информације можете добити на телефоне 051/318-251 или 065/582-782. Спортско риболовни савез РС

Read more