10:23 am - Nedjelja April 21, 2019

Uklonjeni snijeg završava u Miljacki kod Vrbanje

miljacka_oranje_11_09Opasnost za riječnu floru i faunu
Ekipe Zimske službe i ove zime uklonjeni snijeg s mnogih saobraćajnica i trotoara istresaju u Miljacku kod mosta Vrbanja. Zbog prisustva industrijske soli u snijegu, ovaj proces uništava floru i faunu u rijeci.
“Sigurno je da tolike količine soli u snijegu zagađuju rijeku i biljni svijet u rijeci, a poznato je da u tom dijelu Miljacke ima i ribe. Međutim, u ovom trenutku ne možemo utvrditi kolika je šteta zbog takvog postupanja. Miljacka je rijeka s niskim vodostajem i snijeg sa dodacima dosta dugo se zadržava u vodi i zagađuje je”, upozorava Adil Aljić, predsjednik Udruženja ribolovaca opštine Stari grad, podsjetivši da ribari u gornjem toku Miljacku poribljavaju potočnom pastrmkom.
Portparol Komunalnog preduzeća “Rad” Ahmed Đipa naglašava kako su svjesni da deponovanje snijega u rijeku donosi

određen negativan uticaj.
“Nažalost, mi nemamo drugu lokaciju gdje bismo snijeg pokupljen s ulica i trgova deponovali. Nadamo se ipak da pomenute količine ne mogu nanijeti veliku štetu riječnoj flori i fauni. Pokušali smo pronaći neku zamjensku lokaciju za snijeg, ali nje nema”, kazao je Đipa.
E.D.- Nezavisne novine

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Filed in: Ekologija, Iz Udruženja i saveza

No comments yet.

Leave a Reply