Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zaključci i odluke sa 34. sjednice U.O. SRS BiH

U prostorijama SRS Bosne i Hercegovine dana 14.07.2012. godine održana je 34. sjednicaUpravnog Odbora SRS BiH na kojoj je, između ostalog, raspravljalo i usvojeno sljedeće:

1. Usvojen je Zapisnik sa prethodne 33 sjednice UO SRS Bih;.
2. Usvojen je Izvještaj o Finansijskom poslovanju saveza za 6 mjeseci
3. Usvojen je Izvještaj Predsjednika Nadzornog odbora
4. Verifikovane Odluke donesene elektronskim putem
5. Usvojena Informacija sa sastanka predstavnika RAJP asocijacije(JPZ) u Ohridu
6. Usvojen izvještaj TK SRS o realizaciji Kalendara takmičenja u 2012 god.
7. Podnesena je Informacija o stanju priprema SP veterana i Invalida 2013 u Čapljini te ispred SRS BiH delegirani članovi Organizacionog odbora.
8. Razno:

  • -Podnesena Informacija o stanju priprema za JPK u Fly Fishingu Bosanska Krupa
  • -Razmatrano pitanje nastupa U-23 u sloveniji i donesena odluka o otkazivanju nastupa
  • -Razmatrano je pitanje odlaska reprezentacije šarana u Rumuniju na SP
  • -Razmatran zahtjev reprezentativca Bogilović Mirsada,
  • -Utvrđen termini održavanja Premijer lige seniora- Plovak za 2012 godinu
  • -Izvršena diskvalifikacija takmičara Davora Selimovića u ligi U-23 člana SRD Kalesija
  • -Donesena odluka o isplati troškova za SPIN ligu iz 2011. godine
  • -Donesena Odluka o isplati zaostalog troška sa EP
  • -Donesena odluka da se u pošti otvori pretinac za potrebe SRS BiH

Izvod iz zapisnika sa 34. sjednice U. O. Sportsko ribolovnog saveza BiH

1. Na Izvod iz Zapisnika sa 33. sjednice Upravnog odbora, održanog u Bihaću 30.03.2012.godine, nije bilo primjedbi, pa je isti usvojen u cjelosti. U okviru analize zaključaka, bilo je pitanja koja su se odnosila na realizaciju i rokove izvršenja određenih poslova
donesenih po zaključcima na 33. sjednici.

2. Nakon veoma sadržajne rasprave, Upravni odbor usvaja Izvještaj o finansijskom poslovanju za 6 mjeseci 2012. godine. Kako se prihodi ne ostvaruju planiranom dinamikom, UO konstatuje veoma teško finansijsko stanje. U cilju prevazilaženja postojećeg stanja, Upravni
odbor donosi slijedeće mjere:

2.1. Pored činjenice da su troškovi Saveza na predhodnoj sjednici UO i Skupštini Saveza kresani nekoliko puta, Upravni odbor donosi odluku da se svi troškovi Saveza, umanjuju i isplaćivaće se za 20% manje od planiranih, izuzimajući kotizacija za međunarodna takmičenjima, i troškovi koji se
zakonski ne mogu umanjivati.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2.2. I pored nekoliko upućenih poziva gradonačelniku i zvaničnicima Saveza Brčko/Distrikta, da se plati dug iz ranijih godina i članarina za 2012. godinu,Upravni odbor Saveza donosi odluku kojom se privremeno suspenzuju sva prava SRS Brčko/Distrikta u radu i odlučivanju krovnog saveza. Odluka je privremena i traje do redovne godišnje Skupštine, koja će odlučivati o isključenju Saveza Brčko/Distrikta iz krovnog saveza, ili izmirenja obaveza Saveza Brčko/Distrikta .

2.3. Da se MCP BiH uputi pismo za finansijsku podršku, kojom bi se postojeća finansijska situacija ublažila i prevazišla. Prije upućivanja pismo dostaviti rotirajućem predsjedništvu na usaglašavanje.

3. Usvojen je izvještaj predsjednika Nadzornog odbora o pregledu poslovanja Saveza za 6 mjeseci 2012.godine, bez primjedbi. Prihvata se preporuka, da planirani prihodi SRS BiH vjerovatno neće biti ostvareni od Saveza Brčko Distrikta i donacije vjeća ministara BiH, i da se treba bazirati na one prihode koji su izvjesni (realni) u pogledu njihovog ostvarenja. S tim u vezi potrebno je razmotriti Plan rashoda i ostvarenje rashoda prilagoditi dinamici ostvarenja prihoda. Na prijedlog predsjednika NO, Upravni odbor donisi prioritete u budućem plaćanju u odnosu na očekivani priliv prihoda, kako slijedi;

– prioritet 1. je plaćanje poreza, doprinosa i drugih zakonskih obaveza;
– prioritet 2. je plaćanje režija;
– prioritet 3. je plaćanje članarine ;
– prioritet 4. plaćanje odobrene kotizacije za nastup na međunarodnim takmičenjima;
– prioritet 5. je plaćanja na ime ličnih primanja / ugovorne obaveze, putni troškovi organa Saveza, troškovi suđenja i organizacije takmičenja i dr./.
4. U postupku verifikacije odluke donesene telefonskim(elektronskim) putem, po zahtjevu
SRD Banja Luka o prenamjeni neiskorištene kotizacije za nastup SRD Banja Luka na
svjetskom klubskom prvenstvu u Portugalu za nastup podnosioca zahtjeva na JPK u Ohridu, stavlja se van snage.
O zahtjevu podnosioca raspravljaće se preko narednih sjednica Upravnog odbora, koji će se riješiti sukladno finansijskim mogućnostima Saveza.
5. Informaciju sa sastanka predstavnika RAJP asocijacije (JPZ ), koji je održan 16.06.2012.
godine u Ohridu podnio je gosp. Klepić Đorđe i Živković Milovan.
– Na sastanku je produžen mandat predsjedavajućeg RAJP asocijacije gosp. KLEPIĆ ĐORĐU na još 2 godine, a administrativne poslove za RAJP asocijaciju, i dalje će obavljati sekretar Saveza BiH.
– U Svjetskoj ribolovnoj federaciji podržana je kandidatura Boruta Jeršea iz Slovenije za predsjednika MOUCHE-Federacije i Dragana Boškovića iz Srbije u FIPS-e.d. Federaciji za člana Komisiji za takmičenja.

Pročitajte i:   Jezero Šljivno, Banja Luka: Satnica I i II kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u mušičarenju

– Donešena je privremena odluka, koja u lovu ribe udicom na plovak za 2013. godinu reguliše sastav ekipe od 3+1 takmičar. Kotizacija je sa 300 smanjena na 250 €, po ekipi.
– Usvojen je Kalendar i organizatori takmičenja za 2013. godinu. Domaćin i organizator takmičenja u lovu ribe udicom na plovak i u lovu šarana i amura biće Srbija, dok je kandidat za organizaciju takmičenja u mušičarenju RZ Slovenije.
– Zaključeno je da nacionalni savezi svoje zvanične prijave za JPK u Fly fisingu – mušičarenju, dostave zaključno sa 1.avgustom. U koliko ne bude 8 prijavljenih ekipa, na sastanku RAJP asocijacije, odlučeno je da će se KUP odgoditi.
6. Realizacija Kalendara i nastupi na međunarodnoj sceni

Nakon podnešene informacije o realizaciji Kalendara takmičenja za 2012. godinu i nastupima na međunarodnoj sceni od strane izvjestioca Milovana Živkovića, zaključeno je slijedeće:
– Kalendar domaćih takmičenja se realizira prema utvrđenom rasporedu i dinamici. Zbog nedostatka sredstava, SRD Banja Luka nije otišla na SP u Portugal, dok su SPIN reprezentacija i reprezentacija u FF nastupile na SP i ostvarile zapažene rezultate.
-Upravni odbor je vema zadovoljan 8. mjestom SPIN i
9. mjestom Fly fishing reprezentacije na SP, ka i pojedinačnim plasmanima. Međutim, UO ne može biti zadovoljan ponašanjem nekih sudionika ovih takmičenja.
-UO će od selektora Fly fising reprezentacije, zatražiti detaljniji izvještaj sa SP u fly fisingu i događanjima u Sloveniji sa detaljnijim opisom ponašanja nekih naših učesnika, koji su po saznanjima izvjestioca svojim ponašanjem doveli regularnost SP u pitanje. Ranije dostavljeni izvještaj selektora je uopšten.

-Od RZ Slovenije i MOUCHE Federacije zatražiĆE se njihov izvještaj, o ovom slučaju.
– Pohvaljen je nastup ekipa na Kupu JPZ u Ohridu;
– U cilju podizanja stepena regularnosti u Fly fisingu-mušičarenju, UO donosi odredbu :
…………………..NOVO PRAVILO…..FF………..
„Za nastup u Premijer ligi u KUP takmičenjima u BiHL svaki takmičar obavezno mora imati čuvaricu za ulovljenu ribu.“ Ova odredba se primjenjuje od 14.07.2012. godine. Ova odredba biće ugrađena u Pravilnik za takmičenje u Fly Fishingu(mušičarenju).

7. SP veterana i invalida – pripreme

Sekretar SRD „Bjelave“ Josip Pjevac upoznao je članove UO o aktivnostima poduzimanim od strane ovog udruženja vazano za organizaciju SP invalida i veterana 2013. godine na Karaoroku.
UO cijeni da je sada pravo vrijeme za pokretanje organizacionih aktivnost pa donosi odluku o
formiranju Izvršnog komiteta za rganizaciju SP invalida i veterana 2013. godine. U Izvršni komitet
izabrani su slijedeći članovi:

1. Popović Tihomir, predsjednik
2. Klepić Đorđe, član
3. Gogić Ahmo, član
4. Čuljak Stipo, član
5. Ostojić Zdravko, član
6. Kučinski Marcel,član
7. Pjevac Josip, član

Izvršni komitet će napraviti Program aktivnosti za pripremu prvenstva i Finansijski plan prvenstva.
Ova dva dokumenta su neophodna da bi se pronašli pokrovitelj i predsjednik Organizacionog
odbora prvenstva. Predsjedništvo i sekretar Saveza će obaviti neophodne pripreme za razgovor sa mogućim kandidatom za predsjednika Organizacionog odbora, koji bi trebao biti sa Državnog nivoa.

Pročitajte i:   Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura

8. JPK u Fly fisingu – mušičarenju Bosanska Krupa – pripreme Prema informacijama, prikupljenim od nacionalnih saveza, Marcel Kučinski je izvjestio da je na
Kupu JPZ u Fly Fishingu(mušičarenju)F svoje učešće potvrdilo 13 ekipa. U koliko se to i definitivno potvrdi 1. avgusta 2012,biće moguće zatvoriti i finansijsku konstrukciju organizacije, zaključio je UO Saveza. U slučaju da bude manje ekipa od 8, Kup bi se otkazao.

9. SP juniora U-23 ( 28/29.07. Slovenija)
Kako je došlo do odustajanja članova reprezentatativne selekcije iz Modriče i Broda i nemogućnostikompletiranja sastava za nastup na SP, poslije opširne rasprave Upravni odbor konstatuje da stručni tim, vođa puta i selektor nisu uradili svoj dio posla na pripremi ekipe za odlazak na SP u Sloveniju,
pa donosi odluku kojom se otkazuje nastup juniora U-23 na SP u Sloveniji.
Zbog nastale situacije u vezi neodlaska reprezentacije, Upravni odbor će stručni tim pozvati na odgovornost.

10. SP u lovu šarana i amura ( 29/30.09.Rumunija)

Reprezentacija u lovu šarana i amura, nastupiće na SP u Rumuniji bez rezerve. Za vođu reprezentacije imenuje se Oršolić Christian, koji treba da upozna radonačelnika Brčko-Distrikta,u vezi odluke ( privremena suspenzija Saveza B/D zbog neplaćanja članarine) Upravnog odbora,koja stupanjem na snagu dovodi u pitanje nastup takmičara iz Brčko/Distrikta u reprezentaciji BiH
na SP u Rumuniji. Za nastup reprezentacije Savez će izdvojiti 2.500 KM.
11. Slučaj Bogilović – nastup u Prremijer ligi seniora-plovak za 2012. Upravni odbor takmičaru Bogilović Mirsadu, odobrava nastup u Premijer ligi seniora – plovak 2012. godine, koji zbog kliničkog liječenja nije bio u situcaciji da nastupi u ligi 2011.godine, a sve potkrepio valjanom dokumentacijom.
12. Termini PREMIJER LIGE SENIORA-PLOVAK , za 2012.godinu
Na prijedlog TK SRS BiH i komesara, Upravni odbor utvrđuje termine i tehnike takmičenja Premijer
ligi seniora-plovak, kako slijedi:

1 i 2. kolo 22/23.septembar r. Sava – Gradiška štek tehnika
3 i 4. kolo 29/30. septembar j. Modrac – TZ štek tehnika
5 i 6. kolo 13/14. oktobar j. Modrac – TZ štek tehnika
Data je saglasnost za nastup seniorske reprezentacije u lovu ribe udicom na plovak koja će nastupiti na SP u Republici Češkoj, sa vlastitim sredstvima.

12.a Termin 3 i 4. Kola PRVE LIGE (Ekipno) STAZA KISELJAK -TUZLA

Utvrđen je termin Prve lige 3 i 4 kolo 25 i 26.08.2012 godine staza KISELJAK-MODRAC-Tuzla

13. Diskvalifikacija takmičara SRD Kalesija DAVORA SELIMOVIĆA u Premijer ligi juniora U-23 za 2012.g.

Upravni odbor donosi odluku kojom se takmičar SRD Kalesija SELIMOVIĆ DAVOR diskvalifikuje iz daljeg takmičenja u Premiher ligi U-23 jer nije plasiran na Federalnom prvenstvu sa kojeg se kvalifikuje u Premijer ligu. Odluka se donosi na osnovu tvrdnji SRD“Rudar-Kreka“, iznijetih u
žalbi od 12.07.2012.godine.
14. Upravni odbor odobrava troškove komesaru SPIN lige, Pjevac Josipu na ime troškova
lige iz 2011. godine u iznosu od 692 KM. Sredstva će biti uplačena na račun udruženja
„Bjelave“ iz Čapljine.

15. Na traženje Milovana Živkovića, Upravni odbor odobrava isplatu zaostalog računa sa
EP u fly fisingu, u iznosu 200,00 KM. Priložena je kopija računa za vodu koju su takmičari
koristili na takmičarskoj stazi u Ribniku.
UO donosi odluku da se isplata izvrši preko blagajne Saveza kad se steknu svi uslovi, prema
priloženoj kopiji računa.
16. Upravni odbor donosi odluku da se otvari poštanski pretinac za dolazeću poštu
Saveza.

ZAKLJUČKE OBRADIO

Hadžihasanović Rifet,s.r.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.