Najnovije vijestiOstale vijesti

Закључци и одлуке Управног одбора СРС РС

О Д Л У К Е  и  З А К Љ У Ч Ц И са  4. сједнице Управног одбора СРС РС одржане у Бања Луци дана 17.11.2018. године

 Ад 1.)  Записници са редовне и тематске сједнице Управног одбора оджане 19.05.2018. године једногласно усвојени.

 • а) Прихваћена је информација о реализацији донесенених Одлука и Закључака са претходнх сједница Управног одбора;
 • б) прихваћена је информација Митровић Дарка о предузетим активностима у вези са загађењем ријеке Спрече од предходне сједнице до данас;
 • ц) обавезује се Савез за подршку у даљим активностима, евентуало новчану помоћ у оквирима својих могућности у случају подношења тужбе.         

Ад 2.

 • а) Прихваћена је информација о стању у Савезу БиХ поднесена од наших представника у УО Савеза БиХ;
 • б) Упутити захтјев да се активирају активности у вези са доношењем новог Статута Савеза БиХ;
 • ц) Упутити допис Савезу БиХ да од друштва из Јајца изузме чамац који је одлуком додијељен друштву из Теслића, до 31.12.2018. године;
 • д) Донесена је одлука о именовању комисије за измјене и допуне Уговора о удруживању у СРС БиХ у саставу: Живковић Милован, Каностревац Горан и Петровић Биљана;
 • е) Задужује се  Комисија да свој приједлог припреми до 25.12.2018. године;

Ад 3.

 • а) Прихваћена је информација о стању уплата на име чланарина за 2018. године и уплата  дуговања из ранијих година;
 • б) Закључено је да се обавезе из 2018. године као и обавезе из ранијих година измире  најкасније до  31.12. текуће године;
 • ц) Поврат непродатих чланских маркица за 2018. годину извршити до 01. децембра 2018. године;
 • д) задужује се секретар да до 01.12.2018. године достави представницима регија преглед дуговања по удружењима;
 • е) задужују се чланови УО да у својим регијама обаве разговоре са друштвима која имају дуговања по основу чланарина и затраже да измире своје обавезе;
 • ф) уколико се оцијени да постоји потреба за репрограмом или другим начином рјешавања дуговања те захтјеве друштва требају упутити УО савеза.

Ад 4.

 • а) Прихваћен је достављени извјештај о такмичарским активностима који је  поднио предсједник Комисије Којић Александар и то:
  – о одржаним службеним такмичењима у организацији СРС РС и верификују сви постигнути резултатаи;
  – учешћу и постигнутим резултатима наших такмичара у организацији СРС БиХ, европским и свјетским такмичењима;
  – активностима у организацији 16. Свјетског првенства у дисциплини “СПИН” на Жељезници и 13. КУП-а ЈПЗ у диспилини “Лов рибе удицом на пловак” на Дренови;
  – исплаћеним средствима за помоћ такмичарима и друштвима за одлазак на свјетска и европска такмичења и КУП-ове ЈПЗ;
 • б) Заузет је став да Такмичарско-судијска комисија обавезно потврђује учешће тамичара и екипа на такмичењима у организацији СРС БиХ. Само упућене екипе или  такмичари, без обзира на њихов пласман у квалификацијама или другим видовима предтакмичења, могу узети учешће у такмичењима која организује СРС БиХ или на неком Међународном такмичењу.
 • ц) Да друштва и даље обавезно достављају писани захтјев за помоћ њиховим такмичарима или екипама за одлазак на европска, свјетска такмичења и ЈПК;
 • д)  Задужује се Такмичарско-судијска комисија да УО Савеза достави своје  приједлоге за организацију Првенства РС у дисциплини “Лов рибе удицом на пловак” за 2019. годину (задржати овогодишњи начин – одвојено или спојити све такмичарске категорије) водећи рачуна да ово такмичење постане још бројније и популарније нарочито међу млађим такмичарима;
 • е) Задужује се ТК да проанализира бројност екипа на КУП-а РС а нарочито разлоге неучешћа екипа сениорки на овом такмичењу;
 • ф) да се БИЛТЕН комплетира и објави на WEB страници савеза;
 • г) УО посебно истиче и похваљује ЕУ,,Дринска језера” из Вишеграда за успјешну организацију овогодишњег КУП-а РС.
Pročitajte i:   USR 'Štuka' Velika Kladuša: Održano Općinsko takmičenje u lovu ribe udicom na plovak

Ад 5. Секретар Савеза је поднијела извјештај о поднесеним пројектима и у свом излагању истакла да је поднесено је шест пројеката Министарству спорта од којих су два реализована; један Министарству трговине и туризма са којим је потписан уговор и достављено рјешење али средства нису још уплаћена и Министарском вијећу БиХ поднесен пројекат који још није рјешаван.

Ад 6.

 • а) Поднесена је информација о активностима предсједника и секретара савеза за рјешавање дуговања СРД “Клен” из Коз. Дубице и достављеној њиховој молби за потписивање репрограма. За наставак ових активнмости и даље се задужују  предсједник и секретар Савеза и Алексић Мирослав као представник те регије.
 • б) УО је информисан да је на поднесену тужбу за наплату дуговања од СРД “Приједор” из Приједора упућена  ургенција Привредном суду Приједор, код којег се води предмет и чека се прво припремно рочиште а адвокату се налаже да стави привремену мјеру забране располагања имовином као гарантом за наплату.

Ад 7.

 • а)Усвојена је информација о реализацији закључака усвојених на састанку са ресорним министром из децембра 2017. године и констатовано је да је реализован само договор око дистрибуције дозвола, док активности око израде Риболовне основе и измјене Закона о рибарству и другога договоренога још нису ни покренуте;
 • б) Усвојен је приједлог да се најави састанак са министром чим се формира Влада а да на састанак иду Живковић Милован, Остојић Здравко и Мишељић Гордан.

Ад 8.

 • а) Захтјеву СРД “Риба” из Бијељине да им се уплате средства која им дугује СРС БиХ по основу дневница и утрошка горива за чланове њиховог удружења није удовољено јер та потраживања имају и друга друштва и појединци па се мора изнаћи рјешење за све ове случајеве;
 • б) Закључено је да се затражити од Савеза БиХ да достави колике су неизмирене обавезе према свим нашим члановима који су били ангажовани по било ком основу (чланови УО, НО, Скупштине, комисија, службених лица на такмичењима и по свим другим основама);
 • ц) Да се од овога савеза затражи да те обавезе измире најкасније до 31.12.2018. године а у противном наш Савез ће то урадити из средстава која су планирана за финасирање заједничког савеза. Задужују се предсједник и секретар савеза да о наведеном обавијесте СРС БиХ;
 • д) На поднесена два захтјева за помоћ од стране СРД “Шамац” из Шамца удовољено је по једном, односно раније договореном и одобрава се помоћ у  износу од 200,00 КМ.
Pročitajte i:   Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura

Ад 9.

 • а) Донесена је одлука да полагање рибочуварских испита одржи 15.12.208. године (субота) у И. Сарајеву (ресторан Кула) са комисијом у саставу: Савић Небојша, Канлић Вера и Којић Александар;
 • б) За редовни попис именовине са 31.12.2018. године именује се  је Жунић Андрија из Бања Луке;
 • ц) На приједлог присутних чланова Управног одбора у Редакцијски одбор ,,Риболовних новина“  именују се: Каталина Мирослав, Шурлан Бојан, Наранчић Ведран, Даничић Предраг, Радић Здравко а из других регија кандидате ће се  доставити накнадно.
 • д) У повремене комисије Управног одбора су именовани како слиједи:

  1.)
  Комисија за праћење објављених конкурса и тендера, израду и доставу пријава
  Мишељић Гордан, Требиње
  Цвејић Никола, Зворник
  Петровић Биљана

  2.) Комисија за процјену штете
  Митровић Дарко, Добој,
  Јовандић Душан, Бања Лука
  Jовановић Радислав, Братунац
  Маричић Миодраг, Бијељинa
  Зец Слободан, Костајница

  3.) Комисија за организацију презентације Савеза на сајмовима
  Алексић Мирослав, Лакташи
  Ђукановић Вељко, Мркоњић Град
  Бајић Синиша, Бања Лука

  4.) Комисија за израду новог Статута СРС РС
  Каностревац Горан, Хан Пијесак,
  Петрушић Младен, Котор Варош
  Малић Момир, Прњавор

  5.) Комисија за израду стратегије развоја риболовног спорта за период  2018. – 2023. године
  Којић Александар, Вишеград
  Вученовић Душко, Челинац
  Келечевић Раде, Лакташи

  6.) За координацију са комисијама се задужује предсједник и потпредсједник  УО Савеза.

 • е) Митровић Велибор је обавијестио да је на његовој регији а на иницијативу друштва из Пала направљен приједлог за помоћ у раду удружења, који ће упутити Савезу на разматрање.
 • б) Живковић Милован је обавијестио УО да је и Бањалучко друштво припремило доста приједлога и иницијатива за измјену важећих Закона и Подзаконских аката те приједлог за дообуку чувара и да ће се и то упутити савезу на разматрање;
 • ц) Секретар савеза Биљана Петровић је обавијестила УО да је истекао рок о достави Плана рада за 2019. Годину  и  Информације о стању риболовнох дозвола на дан 01.11.2018. године,  замолила све чланове УО да провјере у својим регијама да ли су то урадила сва друштва како не би било сметњи код продужења уговора и кашњења у добијању сагласности за дистрибуцију дозвола.

Сједница Управног одбора је завршена  у  14,40  часова након исцрпљеног дневног реда.

З а п и с н и ч а р:  Петровић Биљана

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.