Обавјештење о стављању на јавни увид Нацрта Студије утицаја на животну средину за пројекат постројења за термички третман опасног отпада у Зворнику

​​Обавјештавамо заинтересовану јавност да је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт Студије утицаја на животну средину

Read more